fredag 3. april 2009

"Hytte i byen", problemer i E-verket mm.

Ja, no har det gått "både vinter og vår", utan innlegg i bloggen. Men det betyr ikkje at det ikkje har skjedd noko, snarare tvert imot! Det skjer dagleg noko som kunne vori kommentert, men ikkje alt er interessant for lesarane, og noko skal heller ikkje ut "i det offentlege rom".

Som styreleiar i e-verket, er det fleire dagaktuelle saker å ta opp; som ny og sterkt auka eiegedomsskatt i Rollag kommune, eller at me har ei av landets høgaste nettleiger, eller det me no har stridd mest med: Dotterselskapet Numedal Fiber og deira ønske om nesten "ubegrensa" kapitaltilførsel frå oss eigarane! Dei to fyrste sakene har fått bra omtale i lokalavisa Laagendalsposten, også som leiarartikkel. Gode artiklar etter mitt syn, som her http://www.laagendalsposten.no/article/20090318/NYHET/366242588 Eigentleg ei rar sak dette, at me i vesle Rollag ikkje får det tilskottet dei andre i Numedal får, berre fordi me har KA som ein ekstra stor kunde! Verden er ikkje rettferdig!
Og i Numedal Fiber (forkorta til NuFi) har me måtta strupa att kranene. Me i styret har heile tida vori enige om eit heilt klart standpunkt: Breiband til alle er ei samfunnsoppgave for stat og kommune, og skal aldri belastas strømkundene våre!
Dette kjem eg kanskje attende til seinare.


Me som driv gardsbruk i bygda får og eigedomsskatt frå og med i år. Det kan seiast mykje om kommunen si handtering av denne saka, men eg nøyer meg i denne omgangen å seia at "vil du laga ei oppskrift på korleis du skal gå fram for å få alle mot deg, så bruk Rollag kommune si oppskrift for innføring av eigedomsskatt". Her ligg det an til mange omkampar framover!


I desse økonomikrisetider har all eigedomshandel stått omtrent stille, mange hus og hytter har vori til salgs, men få har kjøpt. Men me er unntaket: No har me kjøpt "hytte i byen", som andre har hytte på fjellet eller ved kysten. Me har kikka etter ein leilighet for Håken, med mogleg hybelutleige. Og i mars fekk me tilslaget på eit husvære i Schweigaardsgate, nesten oppmed Galgeberg, med ein liten veranda rett over inngangen til Joker-butikken. Sjå http://www.finn.no/finn/realestate/object?finnkode=15541761
Dette er sentralt i Gamlebyen, eit kvarters gange frå sentralbanestasjonen, og ganske nære operabygget og det nye satsingsområdet i Oslo. Så no er me igang med møblering og klargjering av hybelrom. Og Håken har alt flutt inn.


Så litt nytt frå heimen: Påska starta med fint vær og masse snø, men sol, regn og varmegrader har tært voldsomt på snøen, så no er jordene berre.
Igår var eg til Svartetjønn med lass på snøskuteren, truleg siste turen i vinter, for snøen i løypene bløtnar fort og det er overvatn på alle tjønnar. Våren er komen i Rollagsfjellet/Trillemarka, og linerle-paret var på plass i snøhaugen! Eit oppløftande og sikkert vårtegn - trekkfuglane. Forrige dagen såg eg 4 traner på jordene på Håråvenna.

Og i efta hadde me storfint besøk her på garden: For fyrste gong på mange år såg eg kattugla, fyrst på ein stein oppi beitet - og sea på toppen av ein stolpe ved vedskjulet. Deretter flaug ho og sette seg i ei furu like i vegkanten. Riktignok ingen trekkfugl, men allikevel -. Har nettopp overført bildene til pc`en. Dei blei dessverre ikkje særleg gode, men ei slik oppleving legg eg inn lell.